مدیریت: مرتضی آقایی

تولیدکننده: مرمریت

 

 

تلفن: 0913-0007214
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26
0913-0007214