اوپال سنگ طهران

اوپال سنگ طهران

مدیریت: حسینعلی امانی

توزیع‌کننده: سـنگهای ساختمانی و تزئینی

نمابر 021-44119549 : 021-44166290
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهــای اتوبان حکیم غرب، نرسیده به ســه راه دهکده المپیک، تعاونی سنگ تهران، واحد 3، پلاک 54
تلفن همراه: 0912-1245145
تهران، انتهــای اتوبان حکیم غرب، نرسیده به ســه راه دهکده المپیک، تعاونی سنگ تهران، واحد 3، پلاک 54