مدیریت: علی امیری

تولیدکننــده: انواع ســــنگهای تراورتن

عباسآباد و دره بخاری

تلفن: 086-43236216
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، خیابان گلایل غربی
تلفن همراه: 1659124-0918 (امیری) و 2386810-0912
محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، خیابان گلایل غربی
086-43236216