مدیریت: داوری

تولیدکننــده: انــواع ســنگهای تراورتن، مرمریت، تایل و اسلب

تلفن: 031-45836263
نمابر 031-45836765
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، منطقه صنعتی دولت‌آباد، خیابان 44 (ابوعلی)، مقابل تالار پاسارگاد
اصفهان، منطقه صنعتی دولت‌آباد، خیابان 44 (ابوعلی)، مقابل تالار پاسارگاد
031-45836263