مدیریت: حنانی

تولیدکننده: محصولات فرآوری سنگ طبیعی و کوارتز و سرامیک

آدرس ایمیل: info@tenax.ir * info@tenaxiran.com
وب سایت: www.tenax.ir
تلفن: 021-26421459 : 021-26421508 : 021-22261347
نمابر 021-26421523
آدرس دفتر مرکزی: تهران، میرداماد، خیابان آقازاده فرد، کوچه تاج بخش، پلاک 46، طبقه2 کدپستی: 1911643713
تهران، میرداماد، خیابان آقازاده فرد، کوچه تاج بخش، پلاک 46، طبقه2 کدپستی: 1911643713
021-26421459 : 021-26421508 : 021-22261347