مدیریت: میرباقری

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت

تلفن: 031-42522800 , 021-55076207 , 021-55068332
آدرس دفتر مرکزی: فداییان اســلام، بازار مرکزی سنگ تهران، پلاک 235، سنگ پاسارگاد
آدرس کارخانه: اصفهان، منطقه صنعتی شهدای رضوانشهر، فاز 3
تلفن همراه: 0913-1323115 , 0913-1310087 , 0912-6898175
اصفهان، منطقه صنعتی شهدای رضوانشهر، فاز 3
031-42522800 , 021-55076207 , 021-55068332