مدیریت: رمضانی

تولیدکننده: ساینده‌های سنگ

تلفن: 021-33747094
نمابر 021-33385259
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، خیابان سرگرد محمدی، پلاک 442
تلفن همراه: 0912-1252039
تهران، خیابان فدائیان اسلام، خیابان سرگرد محمدی، پلاک 442
021-33747094