مدیریت: غلامی – فرقانی

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت

تلفن: 021-56230752-7
نمابر 021-56230754
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بعد از فرودگاه امام خمینی، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 7، شماره 13
تلفن همراه: 1531882 -0912 (غلامی) و 1511166-0912 (فرقانی)
تهران، بعد از فرودگاه امام خمینی، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 7، شماره 13
021-56230752-7