مدیریت: علیرضا مختاری

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی (تراورتن- مرمریت)

تلفن: 031-42523302 , 021-22983630-2
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان شــهید بابایی، روبروی شهرک امید، مجتمع سنگ فروشان البرز، سنگ امین
آدرس کارخانه: اصفهان، تیران، شــهرک صنعتی رضوانشهر، فاز 2، خیابان 6 مرکزی
تلفن همراه: 0912-1885487 : (علی رضا مختاری) , 09123765004 (اسماعیل مختار ی)
تهران، اتوبان شــهید بابایی، روبروی شهرک امید، مجتمع سنگ فروشان البرز، سنگ امین
031-42523302 , 021-22983630-2