مدیر فروش: حسین اسفندیاری

توزیع کننده انواع سنگهای ساختمانی

وب سایت: www.iran-stone.com
تلفن: 33894284 -021
آدرس دفتر مرکزی: خیابان فدائیان اسلام، پل بعثت، انتهای خیابان فرزانه، جنب قنادی یزدی، پلاک 2
خیابان فدائیان اسلام، پل بعثت، انتهای خیابان فرزانه، جنب قنادی یزدی، پلاک 2
33894284 -021