مدیریت: یزدانی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی و آنتیک

تلفن: 021-33888959
نمابر 021-33897017
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه فدائیان اسلام، ضلع جنوبی پل بعثت، جنب باربری خلیج فارس، پلاک 132
تلفن همراه: 6047364 -0919
تهران، بزرگراه فدائیان اسلام، ضلع جنوبی پل بعثت، جنب باربری خلیج فارس، پلاک 132
021-33888959