مدیریت: ناصر مختاری

تولیدکننده: مرمریت خوی

وب سایت: www.iranbehsang.com
تلفن: 021-56235151
نمابر 021-56235994
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، جــاده قدیم قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بهارستان، بعد از بلوار نگارستان، پلاک 5
تلفن همراه: 0912-1402033
تهــران، جــاده قدیم قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بهارستان، بعد از بلوار نگارستان، پلاک 5
021-56235151