مدیریت: سید حسین مهاجرانی

تولیدکننده: ســنگهای امپــرادور و گلدن

بــراون اســپانیا در ایــران، تولیدکننــده

اســلب، تایل، پله، تاپ کانتر، با مدرنترین

ماشینآلات ایتالیایی

آدرس ایمیل: itstoneco@gmail.com
وب سایت: www.irantile.ir
تلفن: 034-33244348-9 , 034-33210370 , 034-32430818
نمابر 034-33244134 , 034-34341397
آدرس دفتر مرکزی: کرمان, کمربندی شــمالی، نرسیده به سه راه شــرف‌آباد، نبش خیابان صبا، گروه سنگ جدیدی.
آدرس کارخانه: کرمان، شــهرک صنعتی شماره1، بلوار افرا، خیابان داوودی، پلاک7
تلفن همراه: 0912-1135190
کرمان, کمربندی شــمالی، نرسیده به سه راه شــرف‌آباد، نبش خیابان صبا، گروه سنگ جدیدی.
034-33244348-9 , 034-33210370 , 034-32430818