ایران تراورتن

ایران تراورتن

مدیریت: جواد رحیمی

تولیدکننده: تراورتن

آدرس دفتر مرکزی: دلیجان، ابتــدای جــاده محلات، شهرک صنعتی بوعلی
دلیجان، ابتــدای جــاده محلات، شهرک صنعتی بوعلی