ایران دفینه

ایران دفینه

مدیریت: اسماعیلی

تولیدکننده: کلیه احجام سنگی نمای ساختمان و… سنگ، طرح، ابزار و اجرا

 

آدرس نمایشگاه دائمی: میدان آزادی، برج آزادی، طبقه همکف

تلفکس 021-66066654

نمابر 021-77632713
آدرس دفتر مرکزی: تهران، جاده ورامین، میدان پوئینک، خیابان پوئینک جنوبی، خیابان یازدهم، کوچه121، پلاک 3
تلفن همراه: 1074928 0912(داود اسماعیلی)  09122994045(علی اسماعیلی) و 3768429-0912 (امین رضایی کلات
تهران، جاده ورامین، میدان پوئینک، خیابان پوئینک جنوبی، خیابان یازدهم، کوچه121، پلاک 3