ایران زمین کرمان

ایران زمین کرمان

مدیریت: سیروس یزدانی

تولیدکننده: مرمریت چشــمه شــیردوش

کرمان، مرمرســبز گردوئی کرمان، گرانیت

و تراورتن

تلفن: 0343-2811080
نمابر 0343-2810080
آدرس دفتر مرکزی: کرمان، بلوار هوانیروز
کرمان، بلوار هوانیروز
0343-2811080