مدیریت: باقری

استخراج کننده: تراورتن (تراورتن تفرش)، مرمریت، چینی

 

وب سایت: www.irzstone.ir
تلفن: 43324488 -086  , 021-56235977-9
آدرس دفتر مرکزی: استان مرکزی، نیم‌ور، قطب صنعتی شهید بابایی، خیابان سوم / آدرس کارخانه 2: شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ 5، پلاک 9
تلفن همراه: 9464015 -0912 و 2069020-0912
استان مرکزی، نیم‌ور، قطب صنعتی شهید بابایی، خیابان سوم / آدرس کارخانه 2: شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ 5، پلاک 9
43324488 -086  , 021-56235977-9