ایران سنگ آرا

 ایران سنگ آرا

مدیریت: شیبانی

دارای امتیاز معادن: گرانیت دانه اناری بیرجند، سبز جنگلی، تراورتن دامغان، تراورتن قائن مرمریت نیلوفر، مرمریت بهارک دامغان

 

 

 

آدرس ایمیل: sangara@gmail.com
تلفن: 0233-5321226-8 , 056-32213300
آدرس دفتر مرکزی: شماره1: شهرک صنعتی دامغان، نبش کارگر 4 / شماره2 : شهرک صنعتی سر بیشه
تلفن همراه: 0912-0747873
شماره1: شهرک صنعتی دامغان، نبش کارگر 4 / شماره2 : شهرک صنعتی سر بیشه
0233-5321226-8 , 056-32213300