مدیریت: شیبانی

دارای امتیاز معادن: گرانیت دانه اناری بیرجند، سبز جنگلی، تراورتن قائن، تراورتن دامغان، مرمریت نیلوفر، مرمریت بهارک دامغان

آدرس ایمیل: ir.sangara@gmail.com
تلفن: 0233-5321226
آدرس کارخانه: کارخانه گرانیت: شهرک صنعتی سر بیشه تلفن: 32213300-056
تلفن همراه: 0747873 -0912
0233-5321226