مدیریت: فریدون نجفی

تولیدکننده: گرانیت

 

 

 

تلفن: 031-33802431
نمابر 031-33802432
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآبــاد، خیابان 20، بعد از چهار راه
تلفن همراه: 0913-1112032
اصفهان، محمودآبــاد، خیابان 20، بعد از چهار راه
031-33802431