مدیریت: محسن ابراهیمآبادی

تولیدکننــده: انواع سنگهای صیقلی آتشکوه، حاجیآباد، عباسآباد و…

تلفن: 021-55203682 و 55203682-021
آدرس دفتر مرکزی: جاده قدیم قم، روبروی پالایشــگاه نفت، شــهر ســنگ، خیابان اول، گل یاس، پلاک 24
تلفن همراه: 0912-1063482
جاده قدیم قم، روبروی پالایشــگاه نفت، شــهر ســنگ، خیابان اول، گل یاس، پلاک 24
021-55203682 و 55203682-021