مدیریت: بابره

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-44113842
نمابر 021-44134876
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای اتوبان رسالت، نرسیده به سه راه دهکده، بازار سنگ تهران، پلاک 37، واحد 43
آدرس کارخانه: تبریز، کیلومتر 10 جاده تهران، روبروی سیمکات
تلفن همراه: 0912-1943428 : 0912-1192892
تهران، انتهای اتوبان رسالت، نرسیده به سه راه دهکده، بازار سنگ تهران، پلاک 37، واحد 43
021-44113842