مدیریت: سهلانی

تولیدکننده: انواع تراورتن آذرشــهر (ساب، رزین، آنتیک، چرمی و تیشهای)

تلفن: 041-34224972
نمابر 041-34227814
آدرس دفتر مرکزی: آذربایجان شــرقی، آذرشهر، سه راه کمربندی، جنب نمایندگی سایپا
تلفن همراه: 0914-4032049 0914-8663598
آذربایجان شــرقی، آذرشهر، سه راه کمربندی، جنب نمایندگی سایپا
041-34224972