مدیریت: رضا مختاری

تلفن: 56231111 -021
نمابر 56235944 -021
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران- قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 4
تلفن همراه: 1121664 -0912
اتوبان تهران- قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 4
56231111 -021