ایران مرمر تهران

ایران مرمر تهران

 مدیریت: حامد لرپری زنگنه

تولیدکننــده: مرمریت مرمــران، مرمریت

ســیلور پائیز، مرمریت ســپیدان، مرمریت

کاشمر، تراورتن

وب سایت: www.iranmarmar.com
تلفن: 021-56233605-6
نمابر 56233607 -021
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ 3، پلاک 8
تلفن همراه: 0912-1930081
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ 3، پلاک 8
021-56233605-6