ایران مهر

مدیریت: ابراهیم مختاری

تولیدکننده: تراورتن حاجیآباد

آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتــی نیم‌ور، صدف 1
تلفن همراه: 0918-3658094
محلات، شــهرک صنعتــی نیم‌ور، صدف 1
0918-3658094