مدیریت: علی فعله‌گری

تهیه و تولید انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 33883848 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، ایستگاه تهران، بازار بزرگ سنگ فاطمیه، شماره 181
تلفن همراه: 3763849 -0912
تهران، خیابان فدائیان اسلام، ایستگاه تهران، بازار بزرگ سنگ فاطمیه، شماره 181
33883848 -021