مدیریت: سید یوسف موسوی‌فر

عرضه کننده: کلیه سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-44110023 : 021-44119531
نمابر 021-44140072
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای بزرگراه حکیم غرب، بلوار علامه جعفری، مجتمع ســنگ تهران، پلاک 14
تلفن همراه: 1440660 -0912
تهران، انتهای بزرگراه حکیم غرب، بلوار علامه جعفری، مجتمع ســنگ تهران، پلاک 14
021-44110023 : 021-44119531