ایران گرانیت

ایران گرانیت

مدیریت: حجاری زاده

تولیدکننده: اســلب و تایل تراورتن، مرمر،

مرمریت

نمابر 021-56233121 , 021-56232061
آدرس دفتر مرکزی: حسن‌آباد (قم)، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، نبش گلشن 5
تلفن همراه: 0912-1173845
حسن‌آباد (قم)، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، نبش گلشن 5