مدیریت: عطایی

تولیدکننده: انواع سنگ تراورتن رنگی

تلفن: 031-33804424
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
تلفن همراه: 0913-4366099
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
031-33804424