مدیریت: محسن جمالی

فروشنده انواع سنگ ساختمانی

تلفن: 021-44863920
آدرس دفتر مرکزی: تهران، جنت‌آباد شمالی، بلوار انصار المهدی، جنب مسجد
تلفن همراه: 0912-3710741 : 0912-5263695
تهران، جنت‌آباد شمالی، بلوار انصار المهدی، جنب مسجد
021-44863920