مدیریت: ادیب

آدرس ایمیل: farhadadibrad@gmail.com
نمابر 021-44240811
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اشرفی اصفهانی، نرسیده به مرزداران، انتهای خیابان عرب حسینی، بازار سنگ پایتخت، پلاک52
تلفن همراه: 0912-3165038
تهران، اشرفی اصفهانی، نرسیده به مرزداران، انتهای خیابان عرب حسینی، بازار سنگ پایتخت، پلاک52