مدیریت: پاشایی

تولیدکننده: انواع سنگ‌های ساختمانی

 

 

 

تلفن: 34224647 -041
آدرس دفتر مرکزی: آذرشهر، روستای ینججه، جنب مزار شهدا
تلفن همراه: 09034223782
آذرشهر، روستای ینججه، جنب مزار شهدا
34224647 -041