ایمان گروه معادن و کارخانجات

ایمان گروه معادن و کارخانجات

مدیریت: غلامرضا محمدی راد

تولیدکننــده: تراورتن و مرمریت (اســلب،

تایل، کوپ)

آدرس ایمیل: info@imanstone.com
وب سایت: www.imanstone.com
تلفن: 086-43241780
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شهرک صنعتی صدریـه، صدریه، 5 گروه کارخانجات ایمان (ایمان 1و 2 و 3 و 4)
آدرس معدن: محلات، جــاده خمینی، معدن حاجی‌آباد آدرس معدن :2محلات، روســتای آبگرم، معدن تراورتن شاهوری دلیجان آدرس معدن :3اصفهان، شهرســتان طرق و نطنز آدرس معدن :4اصفهان، روستای کامو، معدن مرمریت چشمه سفید کامو آدرس معدن 5: سیاه قلعه محلات مرمریت گلدن گلکسی
تلفن همراه: 0912-1874641
محلات، شهرک صنعتی صدریـه، صدریه، 5 گروه کارخانجات ایمان (ایمان 1و 2 و 3 و 4)
086-43241780