استان کردستان

موقعيت: 10 كيلومتری شمال قروه

نوع سنگ: مرمر

بهرهبردار: شركت سرمایه گذاري توسعه صنایع معادن كوثر (سهامی عام)

آدرس بهرهبردار: تهران، سهروردی شمالی، هویزه شرقی، پلاک 48

تلفن: 021-88501040 : 021-88503332
021-88501040 : 021-88503332