بازار سنگ پارمیس

بازار سنگ پارمیس

 مدیریت: خوش کلام

تولیدکننده: تراورتن

آدرس ایمیل: parmisstone@gmail.com
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کاشان، کیلومتر 3
تلفن همراه: 0912-5522377
قم، جاده کاشان، کیلومتر 3
0912-5522377