بازرگانی سعادتی

 بازرگانی سعادتی

مدیریت: سعادتی

تولیدکننده: ساینده‌های ماربل و گرانیت، اپوکسی و سایر لوازم مصرفی تولید سنگ

 

آدرس ایمیل: saadati.itd@gmail.com
نمابر 025-33440228-9
آدرس دفتر مرکزی: آدرس1: تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار زکریا، سنبل 5 آدرس2: جاده قدیم قم- کاشــان، 30 متری اول سنگبری‌ها، 15متری اول، پلاک 1
تلفن همراه: 0912-2516118 : 0912-1515387
آدرس1: تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار زکریا، سنبل 5 آدرس2: جاده قدیم قم- کاشــان، 30 متری اول سنگبری‌ها، 15متری اول، پلاک 1