بازرگانی سنگ اسلب

بازرگانی سنگ اسلب

مدیریت: زارعی

واردکننده: انواع مته، cnc، پیکرتراشی

قــم، جاده کوه ســفید، بعد از پل، سمت چپ

آدرس ایمیل: info@slabstone.ir
وب سایت: www.slabstone.ir
تلفن: 6- 6551003 -0251
آدرس دفتر مرکزی: قــم، جاده کوه ســفید، بعد از پل، سمت چپ
تلفن همراه: 0912-3512217 , 0912-1512217
قــم، جاده کوه ســفید، بعد از پل، سمت چپ
6- 6551003 -0251