بازرگانی سنگ

بازرگانی سنگ

مدیریت: ناصر امامی

اجرای سفارشات سنگ آماده نصب و ارسال برای پروژهها، بازاریابی سنگهای معادن جدید، دریافت بلوک و فرآوری در چین و ارسال به کشورهای ثالث، انبارداری بلوک سنگ در چین

آدرس ایمیل: info@variastone.com
وب سایت: www.variastone.com
تلفن: 86-15059788010+
نمابر 86-15960767600+
آدرس دفتر مرکزی: چین، شیامن، شیوتو
چین، شیامن، شیوتو
86-15059788010+