مدیریت: غلامرضا حاجهاشمی

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت

وب سایت: www.baghlavaistone.ir
تلفن: 031-33804058
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، بین خیابان 14و 16
تلفن همراه: 09131112738(حاج‌هاشمی) و 4083318-0913 (جورکش) و 3374007-0913 (سعید طباطبایی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، بین خیابان 14و 16
031-33804058