بحق صنایع سنگ

بحق صنایع سنگ

مدیریت: بحق

تلفن: 031-33804470 و 33804914-031
آدرس دفتر مرکزی: انواع ســــنگ‌های تراورتن شکلاتی و کرم و سفید آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 38، فرعی دوم
تلفن همراه: 0913-1178204
انواع ســــنگ‌های تراورتن شکلاتی و کرم و سفید آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 38، فرعی دوم
031-33804470 و 33804914-031