برادران اسماعیل نژاد (سنگ آذرین)

برادران اسماعیل نژاد (سنگ آذرین)

مدیریت: اسماعیل نژاد

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی (تراورتن، مرمریت، گرانیت و..)

تلفن: 051-36584928
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده سنتو، آزادی 111، شهید جراح 5 (شهر سنگ)
تلفن همراه: 0915-8058212 , 0915-5034733
مشهد، جاده سنتو، آزادی 111، شهید جراح 5 (شهر سنگ)
051-36584928