برادران افشاری

برادران افشاری

مدیریت: افشاری

آدرس ایمیل: info@afshari.ir
وب سایت: www.afshari.ir
تلفن: 021-56235746-8 , 021-56224789-90
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان قم، بعد از فرودگاه بین المللـی امام خمینی، روبروی شهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه البرز / شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 4
تلفن همراه: 0912-1445417 , 0912-1164498
اتوبان قم، بعد از فرودگاه بین المللـی امام خمینی، روبروی شهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه البرز / شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 4
021-56235746-8 , 021-56224789-90