برادران دمیری

برادران دمیری

مدیریت: دمیری

تولیدکننــده: تراورتن، گرانیــت، مرمریت،

چینی

 

 

تلفن: 051-36672228
نمابر 051-36672229
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 113
تلفن همراه: 0915-6609553 , 0917-9326798 , 0917-1337314
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 113
051-36672228