برادران زینالپور بازرگانی

برادران زینالپور بازرگانی

مدیریت: میکائیل زینالپور و سلطانعلی

واردات ســگمنت‌های ســنگبری و تیغ اره و ترخیــص کالا از تمام گمرکات کشــور و بازارچه‌های مرزی

آدرس ایمیل: m.zeynalpoor@yahoo.com
نمابر 044-34372739
آدرس دفتر مرکزی: آذربایجان غربی، کیلومتر 15 ماکو - بازرگان، شهرک صنعتی ماکو
تلفن همراه: 0914-1419135
آذربایجان غربی، کیلومتر 15 ماکو - بازرگان، شهرک صنعتی ماکو