برادران سعیدی

برادران سعیدی

مدیریت: غفوری

تولیدکننده: انواع سـنگهای تراورتن و مرمریت

تلفن: 031-33802848 , 031-33803320
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، ابتدای خیابان 34 (گچ)
تلفن همراه: 09133129168 (غفوری)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، ابتدای خیابان 34 (گچ)
031-33802848 , 031-33803320