مدیریت: سلمی

فرآوری انواع سنگهای گرانیت و تراورتن کرم ابیانه در ابعاد تایل و اسلب

با ماشینآلات ایتالیایی، تولید انحصاری گرانیت پرتقالی نهبندان

آدرس ایمیل: info@salmistone.com
وب سایت: www.salmistone.com
تلفن: 55202415 -021 و 55203618-021
آدرس کارخانه: آدرس کارخانه 1: جاده قدیم قم، روبروی پالایشگاه، شهرسنگ، کوچه چهارم، سنگبری ثابت تلفن: 55202415-021 و 55203618-021 نمابر: 55207764-021 آدرس کارخانه 2: جاده قم، مقابل درب ورودی شهرک صنعتی شمسآباد، کوچه سنگبریها، گرانیت سنگ برادران سلمی تلفن:3-56224740-021 و 56222576-021 نمابر: 56222527-021 همراه: 1470517-0912 آدرس کارخانه3: جاده قم، شهرک صنعتی شمسآباد، بلوار بوستان، گلبن7، کارخانجات سنگ برادران سلمی تلفن: 7-56232525-021 آدرس کارخانه 4: شهرک صنعتی شمسآباد، فاز توسعه، بلوار خیام، نبش شقایق 3، کارخانجات سنگ برادران سلمی تلفن: 6-56221385-021 و 56221375-021 نمابر: 56221371-021
آدرس معدن: آدرس معدن تراورتن سفید ابیانه: اتوبان- کاشــان، نطنز، روبروی شهر بادرود، جاده ابیانه، جنب روستای کمجان همراه: 1470517-0912 آدرس معدن گرانیت نهبندان پرتقالی: خراسان جنوبی، شهرستان نهبندان، روستای چاه‌داشی آدرس معدن مرمریت مشکی گلدن بلک: اصفهان، کاشان، جنب روستای برزک
55202415 -021 و 55203618-021