مدیریت: فخری

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-56235373
آدرس دفتر مرکزی: شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 1، پلاک 5
تلفن همراه: 0912-3855341
شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 1، پلاک 5
021-56235373