برادران میرزاجانی

برادران میرزاجانی

مدیریت: میرزاجانی

تولیدکننده: تراورتن آذرشهر (لیمویی، قرمز، گردویی، سیلور، کرم، لایمستون)

 

آدرس دفتر مرکزی: آذرشــهر، کیلومتر 5 جاده عجب شیر
آدرس معدن: دستجرد، جاده زینب خاتون
تلفن همراه: 0914-3046625 , 0914-3069216
آذرشــهر، کیلومتر 5 جاده عجب شیر