مدیریت: مهندس نعمت اله زارعی

سنگ ساب‌های مخصوص (گرانیت، ماربل) و واردکننده انواع سگمنت

آدرس ایمیل: info@abidarstoneco.com
وب سایت: www.abidarstone.com
تلفن: 021-88952127-8
نمابر 021-88960672 : 021-88965933
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار کشاورز، ابتدای خیابان 16 آذر، ساختمان 74 (118 سابق)، طبقه    5 شمالی
تلفن همراه: 0912-1246018
تهران، بلوار کشاورز، ابتدای خیابان 16 آذر، ساختمان 74 (118 سابق)، طبقه    5 شمالی
021-88952127-8